• دکتر خسرو ثائبی بروزرسانی‌ای منتشر ساخت 8 ماه, 2 هفته قبل

    آدرس: میدان آرژانتین – خ. الوند – پ. 1 – ساختمان مركزی پزشكان
    تلفن: ۸۸۷۹۳۵۰۳