• دکتر خسرو ثائبی بروزرسانی‌ای منتشر ساخت 1 سال قبل

    آدرس: میدان آرژانتین – خ. الوند – پ. 1 – ساختمان مركزی پزشكان
    تلفن: ۸۸۷۹۳۵۰۳